Aktuální akce KPP

Proběhlé akce KPP

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 4. 4. 2024 od 16:30 do 18:30, učebna LP-3.005.

Přednášející: prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Zabývá se využitím moderních informačních komunikačních technologií ve vzdělávání, rizikovým chováním ve virtuálních prostředích (kyberšikana, kybergrooming, sexting, sociální sítě), e-learningem a blended learningem, e-learningovou standardizací, využitím alternativních metod ve vzdělávání, rozvojem distančního vzdělávání s podporou e-learningu, riziky internetové komunikace apod. Úzce spolupracuje s množstvím pedagogických center, základních i středních škol, MŠMT, MVČR apod. Velmi úzce spolupracuje také s firemním sektorem, zejména s firmami Google, Seznam.cz a Vodafone. V oblasti výzkumu se orientuje zejména na aplikovaný výzkum v oblasti pedagogiky, psychologie a IT. Působí také jako specialista bezpečnostního výzkumu MVČR a expert prevence kriminality stat. města Olomouc.

Téma přednášky:

RIZIKA SPOJENÁ S GENERATIVNÍ UMĚLOU INTELIGENCÍ.

Anotace: Jaká rizika představuje generativní umělá inteligence? Jaké problémy s sebou přináší? Co jsou to AI halucinace a biasy? Lze obejít etické hranice AI? Jak fungují tzv. svlékací aplikace? A zanechává AI také významnou ekologickou stopu?

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 9. 11. 2023 od 16:45 do 18:15, učebna LP-2006.

Přednášející: prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Zabývá se využitím moderních informačních komunikačních technologií ve vzdělávání, rizikovým chováním ve virtuálních prostředích (kyberšikana, kybergrooming, sexting, sociální sítě), e-learningem a blended learningem, e-learningovou standardizací, využitím alternativních metod ve vzdělávání, rozvojem distančního vzdělávání s podporou e-learningu, riziky internetové komunikace apod. Úzce spolupracuje s množstvím pedagogických center, základních i středních škol, MŠMT, MVČR apod. Velmi úzce spolupracuje také s firemním sektorem, zejména s firmami Google, Seznam.cz a Vodafone. V oblasti výzkumu se orientuje zejména na aplikovaný výzkum v oblasti pedagogiky, psychologie a IT. Působí také jako specialista bezpečnostního výzkumu MVČR a expert prevence kriminality stat. města Olomouc.

Téma přednášky:

RIZIKA SPOJENÁ S ONLINE SEZNAMOVÁNÍM DĚTÍ.

Anotace: Kybergrooming a sexuální zneužívání dětí v online prostředí - jak funguje a kde se s ním setkáme? Jaké mýty o sexuálním zneužívání dětí panují? Kdo jsou tzv. sexuální predátoři a čím jsou nebezpeční? Jak funguje útok na dětí a jakým způsobem se s dítětem manipuluje? Případy kybergroomingu ze zahraničí a ČR.

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 20. 4. 2023 od 16:00 do 18:00, učebna LP-5006.

Přednášející: Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Zabývá se využitím moderních informačních komunikačních technologií ve vzdělávání, rizikovým chováním ve virtuálních prostředích (kyberšikana, kybergrooming, sexting, sociální sítě), e-learningem a blended learningem, e-learningovou standardizací, využitím alternativních metod ve vzdělávání, rozvojem distančního vzdělávání s podporou e-learningu, riziky internetové komunikace apod. Úzce spolupracuje s množstvím pedagogických center, základních i středních škol, MŠMT, MVČR apod. Velmi úzce spolupracuje také s firemním sektorem, zejména s firmami Google, Seznam.cz a Vodafone. V oblasti výzkumu se orientuje zejména na aplikovaný výzkum v oblasti pedagogiky, psychologie a IT. Působí také jako specialista bezpečnostního výzkumu MVČR a expert prevence kriminality stat. města Olomouc.

Téma přednášky:

AKTUÁLNÍ TRENDY V KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI.

Anotace: Na semináři se účastníci seznámí s aktuálními problémy z oblasti: kyberšikana a její toxické formy; online predátoři a sexuální útoky na děti v online prostředí; sexting a jeho rizika, revenge porn, sextortion; nebezpečné výzvy v online prostředí (tzv. challenge).

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 10. 11. 2022 od 16:30 do 18:30, učebna LP-3005.

Přednášející: PhDr. Václav Mertin - dětský psycholog. Přes čtyřicet let pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a působí také na katedře psychologie FF UK. Píše články i knihy s tematikou psychologie a vzdělávání.

Téma přednášky:

CO MŮŽE ŠKOLA UDĚLAT PRO ROZVOJ DĚTÍ?

Anotace: Děti se mění, protože se mění společnost - proměny v chování, využití počítačů, mobilů, délka a rozmanitost studia. Učitelé mají na starosti edukaci, tedy vzdělávání i výchovu všech dětí. Představují pro žáky vzor. Podstatné jsou pozitivní vztahy mezi učitelem a žáky i mezi samotným žáky ve třídě i pozitivní přístup k životu a dětem. Další klíč představuje úspěch všech žáků. Propojení školního a mimoškolního vzdělávání. Spolupráce s rodinou.

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 9. 12. 2021 od 15:30, učebna LP-3003.

Přednášející: RNDr. Dag Hrubý - jedna z nejvýraznějších osobností české matematiky a didaktiky matematiky, dlouholetý ředitel gymnázia Jevíčko, držitel Medaile MŠMT 1. a 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, autor mnoha učebnic a odborných článků, nositel pamětní medaile za dlouhodobou činnost pro českou matematiku.

Téma přednášky:

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

Anotace: Počátky evropské vzdělanosti, kvadrivium, trivium. Pojem scholé. Konkurs na místo učitele v 18. století. Vzdělání v době moderní a postmoderní, neoliberální trojúhelník. Profesionalita učitele v neoliberální době. Co čeká začínajícího učitele ve škole. Učit matematiku je radost. Ukázky z knihy Liping Ma Znát a učit elementární matematiku.

Prezentace ke stažení zde.

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 15. 4. 2021 od 15:00, online

Přednášející: Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.; Doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Téma přednášky:

Aplikace (nejen) v distanční výuce aneb Jak můžeme ozvláštnit distanční výuku našich žáků a studentů?

Anotace: V současné době po roce distanční výuky výrazně klesá motivace, zájem a pozornost školáků a studentů před monitory. Je potřeba předat žákům nové učivo, pomoci jim jej upevnit a posléze ověřit a zjistit, kolik si z daného učiva žáci osvojili. Rády bychom studentům učitelství a pedagogům představily typy na využití různých aplikací pro zatraktivnění výuky v online prostředí, díky kterým se nám může podařit žáky a studenty lépe vtáhnout do problematiky, probudit jejich přirozený zájem a zajistit, aby nebyli pouze pasivními příjemci informací. Ukážeme si, jak pomocí různých technik navodit jejich lepší psychickou pohodu a rozvoj sociálních kompetencí. Účastníci si vyzkouší plnění úkolů v různých platformách a následně dostanou návod, jak mohou sami takovou aktivitu pro výukové účely vytvořit. Také po návratu do lavic nám využití aplikací pomůže atraktivně doplnit naše oblíbené výukové metody a organizační formy v prezenční výuce.

Prezentace ke stažení zde.

Název akce: Kulatý stůl

Termín: 27. 5. 2021 od 15:00, online

Přednášející: Doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. z Katedry didaktiky fyziky MFF UK

Téma přednášky:

Kvalita fyzikálního vzdělávání - od slov k činům

Anotace: Jaké kvality má mít výuka fyziky? Kdo k tomu má co říct? A jak to zařídit v běžné výuce? Tyto a další otázky a hlavně odpovědi na ně budeme diskutovat v našem semináři. Upozorníme na výsledky výzkumů kvality výuky a kurikula fyziky a ukážeme, co konkrétně je možné dělat v běžné výuce fyziky na středních a základních školách. Z vlastního výzkumu známe mimo jiné představy vynikajících českých fyziků o fyzikálním vzdělávání. Řeč bude také o učebnicích fyziky, nejen o již existujících, ale také o budoucích.