Aktuální akce KPP

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 10. 11. 2022 od 16:30 do 18:30, učebna LP-3005.

Přednášející: PhDr. Václav Mertin - dětský psycholog. Přes čtyřicet let pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a působí také na katedře psychologie FF UK. Píše články i knihy s tematikou psychologie a vzdělávání.

Téma přednášky:

Co může škola udělat pro rozvoj dětí?

Anotace: Děti se mění, protože se mění společnost - proměny v chování, využití počítačů, mobilů, délka a rozmanitost studia. Učitelé mají na starosti edukaci, tedy vzdělávání i výchovu všech dětí. Představují pro žáky vzor. Podstatné jsou pozitivní vztahy mezi učitelem a žáky i mezi samotným žáky ve třídě i pozitivní přístup k životu a dětem. Další klíč představuje úspěch všech žáků. Propojení školního a mimoškolního vzdělávání. Spolupráce s rodinou.

Proběhlé akce KPP

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 9. 12. 2021 od 15:30, učebna LP-3003.

Přednášející: RNDr. Dag Hrubý - jedna z nejvýraznějších osobností české matematiky a didaktiky matematiky, dlouholetý ředitel gymnázia Jevíčko, držitel Medaile MŠMT 1. a 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, autor mnoha učebnic a odborných článků, nositel pamětní medaile za dlouhodobou činnost pro českou matematiku.

Téma přednášky:

Aktuální problémy začínajících učitelů přírodovědných předmětů a matematiky

Anotace: Počátky evropské vzdělanosti, kvadrivium, trivium. Pojem scholé. Konkurs na místo učitele v 18. století. Vzdělání v době moderní a postmoderní, neoliberální trojúhelník. Profesionalita učitele v neoliberální době. Co čeká začínajícího učitele ve škole. Učit matematiku je radost. Ukázky z knihy Liping Ma Znát a učit elementární matematiku.

Prezentace ke stažení zde.

Název akce: Kulatý stůl po praxi

Termín: 15. 4. 2021 od 15:00, online

Přednášející: Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.; Doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Téma přednášky:

Aplikace (nejen) v distanční výuce aneb Jak můžeme ozvláštnit distanční výuku našich žáků a studentů?

Anotace: V současné době po roce distanční výuky výrazně klesá motivace, zájem a pozornost školáků a studentů před monitory. Je potřeba předat žákům nové učivo, pomoci jim jej upevnit a posléze ověřit a zjistit, kolik si z daného učiva žáci osvojili. Rády bychom studentům učitelství a pedagogům představily typy na využití různých aplikací pro zatraktivnění výuky v online prostředí, díky kterým se nám může podařit žáky a studenty lépe vtáhnout do problematiky, probudit jejich přirozený zájem a zajistit, aby nebyli pouze pasivními příjemci informací. Ukážeme si, jak pomocí různých technik navodit jejich lepší psychickou pohodu a rozvoj sociálních kompetencí. Účastníci si vyzkouší plnění úkolů v různých platformách a následně dostanou návod, jak mohou sami takovou aktivitu pro výukové účely vytvořit. Také po návratu do lavic nám využití aplikací pomůže atraktivně doplnit naše oblíbené výukové metody a organizační formy v prezenční výuce.

Prezentace ke stažení zde.

Název akce: Kulatý stůl

Termín: 27. 5. 2021 od 15:00, online

Přednášející: Doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. z Katedry didaktiky fyziky MFF UK

Téma přednášky:

Kvalita fyzikálního vzdělávání - od slov k činům

Anotace: Jaké kvality má mít výuka fyziky? Kdo k tomu má co říct? A jak to zařídit v běžné výuce? Tyto a další otázky a hlavně odpovědi na ně budeme diskutovat v našem semináři. Upozorníme na výsledky výzkumů kvality výuky a kurikula fyziky a ukážeme, co konkrétně je možné dělat v běžné výuce fyziky na středních a základních školách. Z vlastního výzkumu známe mimo jiné představy vynikajících českých fyziků o fyzikálním vzdělávání. Řeč bude také o učebnicích fyziky, nejen o již existujících, ale také o budoucích.