Další vzdělávání akademických pracovníků

Vážení kolegové,

v rámci projektu PROPOST jsme pro Vás připravili seriál seminářů určených zejména začínajícím akademickým pracovníkům a doktorandům, kteří zajišťují výuku, ale také garantům studijních oborů (programů) a dalším zájemcům z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ a všechny semináře jsou zaměřeny maximálně prakticky. Níže uvádíme harmonogram jednotlivých akcí. Účast na seminářích by měla být do budoucna pro začínající akademické pracovníky povinná.Přihlášení na jednotlivé akce je nově možné přímo přes odkaz uvedený v harmonogramu prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu vladimir.vanek@upol.cz nebo vladimir.severa@upol.cz

Nabídka seminářů v AR 2022/2023 pro zejména začínající akademické pracovníky a ostatní zájemce:

10.6.2022 - Synchronní online výuka od 9:45 do 11:15, Učebna Malá zasedací místnost děkanátu PřF, seminář vede dr. Nocar, odkaz pro přihlášení - Synchronní online výuka

22.6.2022 - Didaktika biologie I od 9:00 do 10:30, Učebna SE-47.141, seminář vede dr. Oulehlová, odkaz pro přihlášení - Didaktika biologie I

13.9.2022 - Didaktika biologie (tandemová výuka) od 9:00 do 10:30, Učebna SE-47.141, seminář vede dr. Oulehlová, odkaz pro přihlášení - Didaktika biologie (tandemová výuka)

16.9.2022 - Plagiátorství, jak číst výstupy od 9:45 do 13:00, Učebna LP1037, seminář vede dr. Dlabolová, odkaz pro přihlášení - Plagiátorství, jak číst výstupy

23.9.2022 - Didaktika matematiky I od 8:00 do 9:30, Učebna LP5030, seminář vede dr. Švrček, odkaz pro přihlášení - Didaktika matematiky I

23.9.2022 - RÉTORIKA - jak profesionálně pracovat s hlasem od 9:45 do 11:15, Učebna LP5030, seminář vede dr. Crkalová, odkaz pro přihlášení - RÉTORIKA - jak profesionálně pracovat s hlasem

3.10.2022 - Kurz - Moodle I od 8:45 do 11:00, Učebna LP4024, seminář vede dr. Pucholt, odkaz pro přihlášení - Kurz - Moodle I

7.10.2022 - Kurz - Moodle II od 9:45 do 12:00, Učebna LP4024, seminář vede dr. Pucholt, odkaz pro přihlášení - Kurz - Moodle II

14.10.2022 - Didaktika matematiky II od 8:00 do 9:30, Učebna LP5030, seminář vede dr. Švrček, odkaz pro přihlášení - Didaktika matematiky II

14.10.2022 - Kurz - Moodle III od 9:45 do 12:00, Učebna LP4024, seminář vede dr. Pucholt, odkaz pro přihlášení - Kurz - Moodle III

14.10.2022 - Didaktika fyziky od 13:00 do 14:30, Učebna LP2004, seminář vede dr. Richterek, odkaz pro přihlášení - Didaktika fyziky

21.10.2022 - Didaktika biologie (projektová výuka) od 9:00 do 10:30, Učebna SE-47.141, seminář vede doc. Ondřej, odkaz pro přihlášení - Didaktika biologie (projektová výuka)

4.11.2022 - Didaktika biologie II od 9:00 do 10:30, Učebna SE-47.141, seminář vede dr. Ondřej, odkaz pro přihlášení - Didaktika biologie II

4.11.2022 - LOUIS - výuka přenositelných kompetencí od 9:30 do 12:30, Učebna LP5030, seminář vede dr. Tomoszek, odkaz pro přihlášení - Seminář LOUIS

11.11.2022 - Obecná didaktika I od 13:00 do 14:30, Učebna LP2004, seminář vede dr. Slezáková, odkaz pro přihlášení - Obecná didaktika I

18.11.2022 - Didaktika fyziky II od 13:00 do 14:30, Učebna LP2004, seminář vede dr. Richterek, odkaz pro přihlášení - Didaktika fyziky II

18.11.2022 - Didaktika chemie I od 8:00 do 9:30, Učebna LP2004, seminář vede dr. Bártová, odkaz pro přihlášení - Didaktika chemie I

18.11.2022 - Didaktika chemie II od 9:45 do 11:15, Učebna LP2004, seminář vede dr. Petrželová, odkaz pro přihlášení - Didaktika chemie II

25.11.2022 - Obecná didaktika II od 13:00 do 14:30, Učebna LP2004, seminář vede dr. Slezáková, odkaz pro přihlášení - Obecná didaktika II