Další vzdělávání akademických pracovníků

Vážení kolegové,

v rámci Institucionálního plánu 2021 jsme pro Vás připravili seriál seminářů určených zejména začínajícím akademickým pracovníkům a doktorandům, kteří zajišťují výuku, ale také garantům studijních oborů (programů) a dalším zájemcům z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ a všechny semináře jsou zaměřeny maximálně prakticky. Níže uvádíme harmonogram jednotlivých akcí. Účast na seminářích by měla být do budoucna pro začínající akademické pracovníky povinná. Letos máme navíc možnost aktivní účastníky těchto seminářů odměnit. Přihlášení na jednotlivé akce je nově možné přímo přes odkaz uvedený v harmonogramu prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání. Chtěli bychom tímto požádat zájemce, kteří se již přihlásili formou mailu, ať se přihlásí znovu tentokrát přes odkaz. Všechny informace rovněž naleznete na stránkách Kabinetu pedagogické přípravy.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu vladimir.vanek@upol.cz nebo vladimir.severa@upol.cz

Nabídku seminářů v ZS 2021/2022 pro akademické pracovníky a ostatní zájemce naleznete zde.

04.11.2021 - Didaktika biologie (Tandemová výuka) od 13:00 do 14:30, Učebna SE-47.141, seminář vede dr. Oulehlová, odkaz pro přihlášení - Didaktika biologie

04.11.2021 - Didaktika biologie (Projektová výuka) od 14:30 do 15:45, Učebna SE-47.142, seminář vede doc. Ondřej, odkaz pro přihlášení - Didaktika biologie

12.11.2021 - Plagiátorství, jak číst výstupy (pro začínající akademiky a další zájemce) od 10:00 do 14:00, Učebna LP5006, seminář vede dr. Dlabolová, odkaz pro přihlášení - Plagiátorství

19.11.2021 - Rétorika od 11:00 do 12:30, Učebna LP2006, seminář vede dr. Crkalová, odkaz pro přihlášení - Rétorika

19.11.2021 - Obecná didaktika od 13:00 do 14:30, Učebna LP1127, seminář vede dr. Slezáková, odkaz pro přihlášení - Obecná didaktika

19.11.2021 - Didaktika fyziky od 14:45 do 16:15, online+učebna LP4024, seminář vede dr. Richterek, odkaz pro přihlášení - Didaktika fyziky

26.11.2021 - Didaktika matematiky od 13:00 do 14:30, Učebna LP5030, seminář vede dr. Švrček, (Tento termín byl zrušen z důvodů hospitalizace lektora. O náhradním termínu budete informováni.)odkaz pro přihlášení - Didaktika matematiky

26.11.2021 - Obecná didaktika od 13:00 do 14:30, Učebna LP1127, seminář vede dr. Slezáková, odkaz pro přihlášení - Obecná didaktika

3.12.2021 - Plagiátorství, jak číst výstupy (pro garanty stud. programů a další zájemce) od 10:00 do 14:00, Učebna LP5006, seminář vede dr. Dlabolová, dr. Foltýnek, odkaz pro přihlášení - Plagiátorství

Prezentace ke stažení zde.

3.12.2021 - Didaktika chemie od 14:00 do 15:30, Učebna LP3003, seminář vede dr. Bártová, odkaz pro přihlášení - Didaktika chemie

3.12.2021 - Didaktika geografie od 13:00 do 14:30, Učebna LP2027, seminář vede doc. Smolová, odkaz pro přihlášení - Didaktika geografie

3.12.2021 - Didaktika geografie od 14:30 do 16:00, Učebna LP2027, seminář vede doc. Smolová, odkaz pro přihlášení - Didaktika geografie

10.12.2021 - Kurz - Moodle I od 9:00 do 10:30, Učebna LP4024, seminář vede Mgr. Pucholt, odkaz pro přihlášení - Moodle I

10.12.2021 - Evaluace na UPOL od 10:45 do 12:00, Učebna LP5030, seminář vede Mgr. Večerka, dr. Říha, odkaz pro přihlášení - Evaluace

10.12.2021 - Kurz - Moodle II od 13:00 do 14:30, Učebna LP4024, seminář vede Mgr. Pucholt, odkaz pro přihlášení - Moodle II