Další vzdělávání akademických pracovníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci projektu PROPOST jsme pro Vás připravili seriál seminářů určených zejména začínajícím akademickým pracovníkům a doktorandům, kteří zajišťují výuku, ale také garantům studijních oborů (programů) a dalším zájemcům z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ a všechny semináře jsou zaměřeny maximálně prakticky. Níže uvádíme harmonogram jednotlivých akcí. Účast na seminářích by měla být do budoucna pro začínající akademické pracovníky povinná.Přihlášení na jednotlivé akce je nově možné přímo přes odkaz uvedený v harmonogramu prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu vladimir.vanek@upol.cz nebo vladimir.severa@upol.cz

Nabídka seminářů v AR 2023/2024 pro zejména začínající akademické pracovníky a ostatní zájemce:

5. 5. 2023 - Jak udělat distanční výuku zajímavou od 9:45 do 11:15, učebna 5. 029, seminář vede dr. Dlouhá, odkaz pro přihlášení - Jak udělat distanční výuku zajímavou

15. 9. 2023 - Didaktika biologie od 9:00 do 10:30, učebna bude upřesněna později, odkaz pro přihlášení - Didaktika biologie

5. 10. 2023 - Reflexe filosofie biologie ve vyučování od 14:00 do 15:30, učebna SE.51.1059, seminář vede doc. Vladan Ondřej, odkaz pro přihlášení - Reflexe filosofie biologie ve vyučování

6. 10. 2023 - Didaktika fyziky I od 10:00 do 12:00, učebna bude upřesněna, seminář vede Mgr. Lukáš Richterek, Ph. D., odkaz pro přihlášení - Didaktika fyziky I

20. 10. 2023 - Didaktika fyziky II od 10:00 do 12:00, učebna bude upřesněna, seminář vede Mgr. Tereza Hrouzková, odkaz pro přihlášení - Didaktika fyziky II

20. 10. 2023 - Lektorské dovednosti I od 9:00 do 12:15, učebna 2. 006, seminář vede PhDr. Petra Vávrová, MBA, odkaz pro přihlášení - Letorské dovednosti I

2. 11. 2023 - Lektorské dovednosti II od 9:00 do 12:15, učebna 6. 016, seminář vede PhDr. Petra Vávrová, MBA, odkaz pro přihlášení - Letorské dovednosti II

23. 11. 2023 - Obecná didaktika I od 8:00 do 9:30, učebna 2. 004, seminář vede RNDr. Jana Slezáková, Ph. D., odkaz pro přihlášení - Obecná didaktika I

24. 11. 2023 - Didaktika chemie I od 12:00 do 13:30, učebna 3. 003, seminář vede Mgr. Iveta Bártová, Ph. D., odkaz pro přihlášení - Didaktika chemie I

24. 11. 2023 - Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny od 13:30 do 15:00, učebna 3. 003, seminář vede Mgr. Iveta Bártová, Ph. D., odkaz pro přihlášení - Exkurze do chemických podniků

7. 12. 2023 - Obecná didaktika II od 8:00 do 9:30, učebna 2. 004, seminář vede RNDr. Jana Slezáková, Ph. D, odkaz pro přihlášení - Obecná didaktika II

26. 4. 2024 - Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I od 9:00 do 12:15, učebna 5.029, seminář vede PhDr. Petra Vávrová, MBA, odkaz pro přihlášení - Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I

10. 5. 2024 - Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II od 9:00 do 12:15, učebna 5.029, seminář vede PhDr. Petra Vávrová, MBA, odkaz pro přihlášení - Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II