Společná náslechová praxe - KEF/SNPF, AFC/SNPC, KAG/SNPD, KAG/SNPM

KEF/SNPF - Společná náslechová praxe - fyzika

AFC/SNPC - Společná náslechová praxe - chemie

KAG/SNPD - Společná náslechová praxe - deskriptivní geometrie

KAG/SNPM - Společná náslechová praxe - matematika

Milé studentky, milí studenti,

v souvislosti se zkvalitňováním pregraduální přípravy budoucích učitelů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci rozšiřujeme portfolio pedagogických praxí. Chceme vám, studentům učitelství, umožnit maximální kontakt s realitou výuky na více typech škol. Z tohoto důvodu zavádíme nový typ praxe nazvaný Společná náslechová praxe. Můžete tak v průběhu školního roku navštívit různé typy základních a středních škol a v maximálně pětičlenných skupinách realizovat náslechy a následné rozbory hodin.

Studenti učitelství biologie a studenti učitelství zeměpisu před zápisem předmětu kontaktují své oborové didaktiky, zda je možné společné náslechové praxe konat i za jejich obor, neboť se obsahem kryjí s některými jinými předměty!

Realizace:

1.Student učitelství si zapíše předmět Společná náslechová praxe (matematika, fyzika, chemie, zeměpis, biologie).

2.Studenti učitelství se rozdělí do skupin podle aprobace (maximální počet studentů ve skupině je 5) a zvolí si svého vedoucího skupiny.

3.Vedoucí skupiny kontaktuje vyučujícího (kontakty naleznete v tabulce, která bude průběžně doplňována) a domluví se s ním na konkrétní hodinu.

4.V domluvený čas se skupina sejde s učitelem ve škole a absolvuje náslechovou hodinu s následným rozborem. Mějte na paměti, že škola může vyžadovat potvrzení o očkování, negativní test, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID19.

5.Každý vedoucí je zodpovědný za vedení prezenční listiny ke každému proběhnuvšímu náslechu. Prezenční listina je k dispozici rovněž zde. Na každou listinu lze zaznamenat 3 náslechové hodiny. Bude zde uvedeno datum náslechu, jména studentů s podpisem, kteří náslech absolvovali a rovněž iniciály a podpis učitele. Na základě těchto prezenčních listin získá student zápočet a rovněž bude učiteli proplacena odměna.

6.Pro získání zápočtu je nutné doložit celkem 10 realizovaných hodin na třech typech škol. Případné výjimky schvalují příslušní oboroví didaktici PřF.

7.Společnou náslechovou praxi je možné realizovat v průběhu obou semestrů. Můžete rovněž nejprve realizovat společnou náslechovou praxi z jednoho předmětu (v jednom semestru) a v druhém semestru z druhého předmětu.

V případě nejasností se obracejte na oborové didaktiky, jejichž seznam naleznete na konci úvodní strany cpp.upol.cz.

Kontakty na vedoucí učitele pro společnou náslechovou praxi naleznete zde.

Prezenční listinu na společnou náslechovou praxi najdete zde.