Mimoškolní praxe - AFC/MPC, KAG/MPD, KAG/MPM, KEF/MPF

AFC/MPC - Mimoškolní praxe - chemie

KAG/MPD - Mimoškolní praxe - DG

KAG/MPM - Mimoškolní praxe - matematika

KEF/MPF - Mimoškolní praxe - fyzika

Mimoškolní praxe: Cílem praxe je získat dovednosti v poznávání specifických zvláštností jednotlivých organizací a umět se v nich orientovat. Student působí převážně mimo školní prostředí, a to bez zázemí metodika. Může pracovat samostatně nebo v kooperaci s pracovníky instituce, kde bude praxi vykonávat nebo jiným studentem. Tuto instituci si student vyhledá samostatně, kdekoliv v ČR nebo v zahraničí. V rozvrhu na fakultě k realizaci tohoto typu praxe nebude specificky vymezený čas, lze využít doby, kdy student nemá výuku. Fakulta nevyhledává příslušné instituce, neuzavírá s příslušnou institucí dohodu o provedení práce.

Realizace: Tento volitelný předmět (statut bloku C) je zařazen do navazujícího magisterského studijního programu.Student má tak vlastní volby realizace daného předmětu. Mimoškolní praxe by měla probíhat v organizacích, které poskytují mimoškolní vzdělávání. Student může praxi realizovat v příspěvkových organizacích, které mohou být reprezentovány činnostmi v sociálních službách, kultuře (např. v muzeích lektorování v oblasti historie, archeologie). Dalším místem pro realizaci tohoto typu praxe mohou být školská zařízení, která poskytují služby a vzdělávání, doplňují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťují ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči. Jedná se o zařízení poskytující další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. Studenti mohou využít organizace zaměřené na environmentální vzdělávání a jiné. Praxi lze také realizovat v neziskových organizacích nebo v občanských sdruženích.

Požadavky na studenta: Student vypracuje krátkou zprávu v rozsahu 1 strany A4 o činnosti s potvrzením o absolvování praxe. Další materiály přikládá dle požadavků garantů jednotlivých oborů.